Reunió de consorci d’EduFire Toolkit

El passat 13 de març, va tenir lloc a Can Jaumeandreu (seu de la UOC) a Barcelona la reunió del consorci Edufire Toolkit. L’equip d’EduFire Toolkit es va reunir per continuar treballant en els objectius del projecte i compartir la feina feta fins ara.

La reunió va començar amb una visió general del projecte i un debat sobre el seu calendari. L’objectiu principal de la reunió va ser debatre l’estructura del toolkit, les unitats, els materials educatius i els diferents desafiaments que s’enfrontaran durant els propers mesos.

“Vam usar el brainstorming per generar una sèrie de reptes per a cada mòdul basats en diferents grups d’edat. Aquesta metodologia ens va proporcionar un entorn lliure i obert que ens va animar a participar compartint les nostres idees i vam desenvolupar un ric ventall de reptes creatius per a cada mòdul basats en grups d’edat”, afirma Helena Ballart, coordinadora d’EduFire Toolkit.

Tothom va coincidir en la necessitat de treballar junts per garantir l’èxit dels recursos educatius. Es van debatre les funcions i les responsabilitats de cada membre de l’equip i es van assignar tasques a cadascun. També es van debatre els possibles riscos i solucions.

Es va decidir crear un Consell Assessor Educatiu per donar cabuda a totes les persones relacionades amb el món educatiu (professors, investigadors, etc.) que vulguin contribuir a millorar aquests materials educatius. Durant el segon semestre de 2023, els materials educatius es posaran en pràctica i s’avaluaran mitjançant projectes pilot a centres d’ensenyament secundari dels tres països participants al projecte.

“Un cop avaluats els resultats extrets dels pilots, organitzarem 4 esdeveniments multiplicadors el 2024. Aquests esdeveniments estaran dirigits als professionals de l’educació interessats a implementar la metodologia i els materials educatius a les seves institucions. Aquesta trobada transnacional ha estat beneficiosa per a mantenir el nostre equip centrat i productiu”, conclou Helena.