Edufire toolkit

PREVENIM ELS INCENDIS FORESTALS INVERTINT EN EDUCACIÓ

Pretenem educar els estudiants de secundària en la prevenció d’incendis forestals a través d’una metodologia d’aprenentatge basada en projectes, incloent un enfocament transdisciplinari.

Consulta el nostre full informatiu aquí!

Ets un institut interessat a formar part del projecte EduFire Toolkit?

Caixa d'eines educatives per a instituts de secundària en incendis forestals dins un escenari de canvi climàtic

L’objectiu principal del projecte EduFire Toolkit és desenvolupar un conjunt de recursos educatius multidisciplinaris seguint una metodologia d’aprenentatge basat en projectes (PBL) i desenvolupant activitats dissenyades per fomentar la participació de la comunitat.

El projecte EduFire Toolkit pretén que els estudiants de secundària identifiquin i entenguin els reptes reals i locals relacionats amb el risc d’incendi forestal i la seva relació amb el canvi climàtic.

Metodologia d'aprenentatge basat en projectes des d'un enfocament steam

Es desenvoluparà un conjunt de recursos didàctics multidisciplinaris per donar suport al procés d’aprenentatge de l’estudiant mitjançant el treball en projectes que responguin a necessitats de la vida real.

INNOVAcIó

Tema Incendis forestals a nivell curricular

El projecte EduFire Toolkit pretén incloure el tema dels incendis forestals i la seva relació amb el canvi climàtic a nivell curricular.

Implicació comunitàriaLa participació de la comunitat és clau per reforçar la consciència de la societat i entendre la seva percepció social en relació als incendis forestals.

Disciplines STEAMEl projecte pretén abordar els incendis forestals des d'un enfocament transdisciplinari amb les disciplines STEAM com a nucli principal.

Visió Global dels Incendis Forestals

El projecte EduFire Toolkit treballa a nivell europeu, centrant-se en Espanya, Irlanda i Portugal, països amb diferents característiques i reptes en relació als incendis forestals.