RESULTATS INTEL·LECTUALS

Els resultats del projecte consistiran en 5 productes desenvolupats per ser sostenibles en el temps i utilitzats en altres regions europees.

Anàlisi inicial de la identificació i avaluació de les millors pràctiques en les diferents regions representades pel consorci.

Tant continguts educatius com orientacions metodològiques basades en l’Aprenentatge Basat en Projectes adaptat al primer i segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) seguint un enfocament STEAM.

Diferents recursos tenint en compte diferents estils d’aprenentatge: presentacions de continguts, aplicació col·laborativa de mapes (eina interactiva i innovadora per compartir informació i col·laborar amb estudiants de diferents països) i Material audiovisual: vídeo educatiu per formar-se sobre incendis forestals i canvi climàtic.

Disseny d’activitats de participació comunitària. Disseny d’un marc metodològic per implementar una activitat de participació comunitària replicable a diferents regions europees.

Conjunt de resums de polítiques educatives recollides durant el projecte per considerar la política educativa com una dimensió clau a tenir en compte si volem promoure un futur pròsper en la conscienciació i prevenció del risc d’incendis forestals en el context del canvi climàtic.