Material pel professorat


MATERIAL PEL PROFESSORAt

Els estudiants participen en l’aprenentatge basat en projectes, abordant reptes i preguntes que desperten la curiositat. Incorporen ciència, tecnologia, enginyeria, art i arquitectura (STEAM) a les seves investigacions i projectes, cultivant un procés dinàmic que millora el coneixement de la matèria i les habilitats de pensament crític per a aplicacions del món real.

Exploreu els nostres dos mòduls, cadascun format per nou unitatsEl mòdul 1 està dissenyat per a alumnes de 1r i 2n (12-14 anys), mentre que el mòdul 2 està pensat per a alumnes de 3r i 4t (14-16 anys), oferint experiències d’aprenentatge específiques per a cada edat.

Per posar en pràctica els coneixements de les diferents unitats, s’ofereixen 32 reptes que es divideixen en els dos grups d’edat, i resolen problemes i reptes de la vida real.

GUIA PEL PROFESSORAT

Té com a objectiu ajudar als professors a presentar el contingut del projecte als estudiants en un format concís, fàcil de seguir i atractiu.

MIRA LA GUIA PEL PROFESSORAT

UNITATS DE CONTINGUT

 

Documents amb els conceptes principals de les nou unitats

APRÈN ELS PRINCIPALS CONCEPTES DE LES UNITATS

MÒDUL 1 (12-14 anys)

 

 

Reptes del Mòdul 1 (12-14 anys)

REPTES DEL MÒDUL 1

12 - 14 anys

MÒDUL 2 (14-16 ANYS)

 

 

Reptes del Mòdul 2 (14-16 anys)

REPTES DEL MÒDUL 2

14 - 16 anys

DIRECTRIUS PER A LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

Guia amb informació per involucrar els membres de la comunitat i construir una comunitat més forta i connectada.

ExplorA lEs pautEs pEr a la participació comunitÀria