Esdeveniments multiplicadors

Els esdeveniments multiplicadors són aquells actes que s’organitzen per compartir els resultats d’un projecte amb un públic més ampli.

Quatre Esdeveniments Multiplicadors tindran lloc a Espanya (2), Portugal (1) i Irlanda (1) al llarg del projecte de vida.

A continuació, trobaràs una taula amb tots els Esdeveniments Multiplicadors, quan s’esdevindran, qui els organitza i de què es tracten.