Auto Draft

El present Avís Legal té per objecte informar els usuaris de https://www.edufiretoolkit.eu/ , el responsable del tractament del qual és el projecte EduFire, de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades personals conforme al Reglament General de Protecció de Dades (RGDP) que els seus usuaris faciliten lliurement i voluntàriament.

Vostè és conscient que té les seves dades personals especificades en el corresponent registre d’activitats de tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del titular del tractament en el moment de complimentar els nostres diferents formularis online i acceptar-los expressament.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o el registre com a usuari així com l’enviament d’informació al web de Fireshepherds en el cas que vostè ho hagi acceptat expressament.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, locals i entitats associades en els quals s’ organitza el projecte Fireshepherds i no seran cedits a cap tercer llevat dels casos en què existeixi una obligació legal.

En qualsevol cas, té dret a obtenir confirmació sobre si en el projecte Fireshepherds estem tractant les seves dades personals pel que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

La Web https://www.edufiretoolkit.eu/ ha adoptat les mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que legalment li correspon, per garantir la seguretat del tractament de les dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que actualment les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no estan a fora de possibles intromissions il·lícites i indegudes, que no serien responsabilitat de l’usuari Fireshepherds, ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades segons determina la llei.

La política de cookies de la Web https://www.edufiretoolkit.eu/ està determinada en l’ apartat corresponent.

La Web https://www.edufiretoolkit.eu/ farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular dels mateixos, per la qual cosa si es produeix alguna modificació en les dades l’usuari de la web li ho comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta responsabilitat en cas d’ometre la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta Web i les presents condicions d’Ús del Lloc Web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’ execució, interpretació, compliment de les presents condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.