calendari

A continuació, pot trobar el cronograma de les principals activitats del projecte, que duraran fins a finals del 2024.

Els resultats del projecte consistiran en:

  • 4 Intellectual Outputs (IO) desenvolupats per ser sostenibles en el temps.
  • 4 Multiplier events (ME) organitzats per compartir els resultats d’ un projecte amb un públic més ampli.
  • Pilot tests (PT) desenvolupades durant un període de temps per provar les pautes i recursos educatius entre l’ entorn educatiu, inclosos estudiants, mestres i la seva comunitat.